پیکربندی بکاپ خودکار از دیتابیس های MSSQL

پیکربندی بکاپ خودکار از دیتابیس های MSSQL در این آموزش نحوه تهیه خودکار بک آپ از دیتابیس های MSSQL از طریق نرم افزار Management Studio موجود در سرور آموزش داده می شود. در این آموزش فرض بر آن است که